Trigger and Validation Manager update 9.0.3.3231

Op 8 februari is een update beschikbaar voor de Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise. Deze update met build 9.0.3.3231 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.
Opgelost in deze versie:
  • Ingevoerde credentials worden nu correct meegenomen van TVM-deployment naar Maatwerkmenu-deployment.
  • Bij het gebruik van parameters in een geavanceerde query op het einde van een regel werd soms een deel van de volgende regel ook vervangen, waardoor er een SQL-foutmelding kon optreden.
  • OF-criteria uit een oudere TVM-versie werden niet goed afgehandeld in TVM9.
  • Wanneer er, bij het aanmaken van bijvoorbeeld een document, een TVM-validatiemelding werd getoond, kon men na het corrigeren van het probleem, het document niet meer opslaan.
  • Het parameter voorvoegsel in een geavanceerde query wordt nu alleen getoond als het ook gebruikt kan worden.
  • Index op het veld _EventSessionID wordt aangemaakt bij het aanmaken van de tabellen.
  • Er is paginanummering toegevoegd aan de pagina voor Categorieën.
  • De foutmelding die optrad bij het gebruiken van een Mailstap op een Contactpersoonkaart is verholpen.
  • Bij het invoeren van een geavanceerde query voor Globe werd alleen naar de Synergy-database gekeken.
  • Resultaten op importpagina zijn nu gegroepeerd.

Installatieset:

U kunt de set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Downloads