Trigger and Validation Manager Versie 9 beschikbaar

Vanaf 13 juli 2018 is Trigger and Validation Manager versie 9 (build 9.0.0.2543) commercieel beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise. In deze nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor een betere integratie van Synergy met Globe. Zo kunt u nu, vanaf Globe versie 415 en hoger, kopregelstructuren bewerken in Globe en kunt u door middel van een ‘Bulk ophalen’-stap gegevens uit Globe ophalen om te gebruiken in Synergy.

LET OP: Maakt u in Trigger and Validation Manager versie 8 gebruik van de entity service (door bijvoorbeeld een Verkooporder aan te maken in Exact Globe), dan is vanaf versie 9.0 hier een extra licentie voor nodig. Deze functionaliteit, samen met nog meer specifieke functionaliteit om de connectivity met Exact Globe te vergroten, zit vanaf versie 9 in de Globe Connector. Maak gebruik van onze actie om te updaten. Wilt u weten wat er mogelijk is met de Globe Connector, kijk dan op ons Youtube kanaal voor demofilmpjes.

Ook hebben we in deze versie een aantal wijzigingen doorgevoerd die het, voor u als beheerder, makkelijker maakt om met Trigger and Validation Manager te werken en is er een aantal bugs opgelost.

Trigger and Validation Manager versie 9 is geschikt voor Synergy Enterprise vanaf batch 257.

U kunt de set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Downloads.

Vernieuwde handleidingen: Installation & Configuration Trigger and Validation Manager_v12

Uitgebreide uitleg over onderstaande wijzigingen kunt u nalezen in de Release Notes: Release Notes Trigger and Validation Manager_9.0.0.2543

ALGEMEEN

 • De optie om uw TVM-gebeurtenissen te documenteren is verplaatst. Deze is nu als een apart menu-item terug te vinden bij het Add-on Maatwerkmenu.
 • Nieuwe licentie toegevoegd voor de connectie met Globe.

IMPORTEREN en EXPORTEREN

 • Er is voor de Trigger and Validation Manager één algemene im- en export gekomen. TVM gebeurtenissen, globale parameters en tabellen zijn nu via één plaats binnen het Add-on maatwerkmenu te exporteren in één XML-bestand.
 • Bij het importeren kunt u een bestaande categorie kiezen waaraan u de gebeurtenissen wilt koppelen.

GEBEURTENISSEN

 • Op de gebeurtenissen overzichtspagina kunt u eenvoudig meerdere gebeurtenissen tegelijk activeren of deactiveren.
 • U kunt aan een criterium of stap direct de gewenste positie binnen de gebeurtenis opgeven.

CRITERIA

 • Nieuw in deze versie is de mogelijkheid om haakjes te plaatsen om criteria. Zo kunt u beter gebruik maken van de optie om een criterium de operator OF mee te geven.
 • ‘Modus Business Component: Delete’ is nu toegevoegd voor alle Business Components.
 • Wanneer u bij het criterium ‘Geavanceerde query’ de optie ‘Waarde 1’ gebruikt, kunt u deze waarde door middel van een parameter opslaan en in een ander criterium of stap gebruiken.
 • In een criterium ‘Geavanceerde query’ is het veld ‘Divisie’ toegevoegd. Door het veld ‘Divisie’ te vullen, wordt de query die u heeft ingevoerd uitgevoerd op de Globe-database van de betreffende divisie. Laat u het vakje leeg, dan wordt de Query op de Synergy database uitgevoerd.

STAPPEN

 • De nieuwe stap ‘Bulk ophalen’ geeft u de mogelijkheid om data uit Globe op te halen en te gebruiken in Trigger and Validation Manager. U kunt met twee soorten filters bepalen welke velden u wilt ophalen en welke records u wilt hebben.
 • Aan de tabellen voor het connection framework is een nieuw veld toegevoegd: ‘_OverruleSkipNull’. In dit veld kunt u, kommagescheiden, de velden meegeven die altijd meegegeven moeten worden aan de entity service of de repository. Hierdoor is het niet meer nodig om een aparte tabel aan te maken voor DELETE, waarin veld ‘_skipnull’ op waarde 0 (nul) staat.
 • Door middel van een insert query of een Stored Procedure stap, is het nu mogelijk om een kopregelstructuur in Globe te wijzigen. Dit is mogelijk voor Globe-tabellen waarin het veld IsForEditing aanwezig is. Deze functionaliteit is beschikbaar wanneer u werkt met Globe 415 of hoger.

BUGFIXES

 • De waarde voor sysmodified van een gebeurtenis wordt nu bij elke wijziging van de gebeurtenis bijgewerkt.
 • Parameters ontbreken in de business component voor HourEntry.
 • Het verwijderen van een medewerker geeft geen foutmelding meer, wanneer er een TVM gebeurtenis op Employee aanwezig is met als criterium ‘Modus Business Component: Delete’.
 • Onterechte foutmelding in log, bij een succesvolle run, is opgelost.
 • Problemen met het aanmaken van de SMS-tabellen als Connection Framework tabellen zijn verholpen.