Nieuwe versie SynergySign 03.00.00 en Maatwerkmenu 06.06.00

Op 24 november is er een nieuwe versie beschikbaar voor SynergySign en het Maatwerkmenu. Het betreft een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

 

Maatwerkmenu 06.06.00

Nieuw in deze versie:

• Nieuwe functionaliteit ter ondersteuning van SynergySign versie 3.
Om SynergySign versie 3 te laten werken is deze versie van het maatwerkmenu nodig.

 

Nieuwe versie SynergySign 03.00.00

 

LET OP:
– SynergySign in combinatie met de ondertekendienst Zynyo wordt niet meer ondersteund.
– Voordat u overgaat tot een update naar SynergySign versie 3 dient u eerst alle, in behandeling zijnde onderteken verzoeken af te handelen (status ‘Verwerkt’).
– Het is van groot belang om de SynergySign Installation & Configuration guide goed door te nemen alvorens u overgaat naar de nieuwe versie, anders kan het gebeuren dat SynergySign na de update niet meer functioneert. U dient namelijk een aantal wijzigingen handmatig door te voeren in de instellingen.
– Voor deze versie SynergySign is er een nieuwe versie maatwerkmenu versie 06.06.00 nodig; u dient deze dan ook te installeren alvorens u naar SynergySign versie 3 gaat migreren.

 

Nieuw in deze versie:

• De ondertekendienst DocuSign is in SynergySign toegevoegd; DocuSign biedt in combinatie met SynergySign een extra mogelijkheid om ondertekenverzoeken digitaal af te handelen evenals Ondertekenen.nl.
• Meerdere bijlages per document: in deze versie is het mogelijk gemaakt om meer dan 1 pdf bijlage aan een ondertekendocument vast te leggen.
• PS 29.103.842: Annuleren van ingediende ondertekenverzoeken. Ondertekenverzoeken met status voor het aanbieden kunnen vanuit SynergySign worden geannuleerd. Deze verzoeken worden dan ongeldig gemaakt waarbij het proces ook goed wordt doorgegeven in de ondertekenportal.
• PS 29.094.770: Flexibiliteit in het aantal ondertekenaars per documenttype. Het is nu mogelijk om meerdere documenttypes te koppelen aan een ondertekenmatrix en elk documenttype op haar beurt aan een default matrix te koppelen. Dit biedt een gebruiker die een ondertekenverzoek aanmaakt en daaraan een document koppelt, de mogelijkheid om een keuze te maken uit gewenste ondertekenmatrixen en daarmee dus ook het aantal ondertekenaars.
• PS 29.108.459: Ondertekenaar (naam). Vanuit de SynergySign knop op de contactpersoon en/of medewerker kaart (de ondertekenaars) is nu de keuze mogelijk gemaakt om de ondertekenaar in de ondertekenportal met de voornaam, achternaam, volledige naam of initialen te tonen. Verder is het nu mogelijk om gepersonaliseerde teksten (per ondertekenaar) vast te leggen en dit wordt via de repository aangestuurd. Dit maakt het nu mogelijk om bijvoorbeeld middels de bouwsteen ‘Trigger and Validation Manager’ de teksten te regelen.

Verbeteringen:

• De export- en importfunctionaliteiten zijn aangepast: bij het exporteren worden geen ‘sleutels’ meer (APP, API en RSA keys) in het exportbestand meegenomen. Deze dienen bij het importeren dan ook opnieuw te worden ingevoerd.
• Afhandeling foutmeldingen zijn aangepast: sommige foutmeldingen worden vanuit de API gestuurd en daar heeft SynergySign geen of weinig invloed op. Zie voor de bekende foutmeldingen in de Installation & Configuration guide SynergySign.

Voor de migratie van SynergySign versie 2 naar SynergySign versie 3 is er een stappenplan beschikbaar.
Indien u SynergySign 3.0 wilt downloaden kunt u een mailbericht sturen naar onze collega Richard op richard.jungbekker@axians.com