Beschikbaarheid add-ons voor Synergy Enterprise batch 262

In de afgelopen tijd hebben we een aantal bouwstenen getest en vrijgegeven voor Synergy Enterprise batch 262. Dit betreft de volgende bouwstenen:

  • Add-on Maatwerkmenu
  • Solution Builder
  • Solution Builder Lines
  • Trigger and Validation Manager
  • Custom Selector
  • ITSM

In de regressietesten voor deze bouwstenen, komen ook veel van de andere bouwstenen aan bod en zijn deze daarmee ook getest en akkoord bevonden voor Synergy Enterprise batch 262.