Beschikbaarheid add-ons voor Synergy Enterprise batch 262

In de afgelopen tijd hebben we een aantal bouwstenen getest en vrijgegeven voor Synergy Enterprise batch 262. Dit betreft de volgende bouwstenen:

  • Add-on Maatwerkmenu
  • Solution Builder
  • Solution Builder Lines
  • Trigger and Validation Manager
  • Custom Selector
  • ITSM

In de regressietesten voor deze bouwstenen, komen ook veel van de andere bouwstenen aan bod en zijn deze daarmee ook getest en akkoord bevonden voor Synergy Enterprise batch 262.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*