Nieuwe versie DebWatch 2.1.1.4580 EN MS Word Merge Add-on SE v7.2.0.4400

Minimaal Synergy 261 (t/m 264)

MS Word Merge Add-on SE v7.2.0.4400

Nieuw in deze versie:

 •  Bug function Save pictures opgelost. Dit is een foutmelding, die is ontstaan door Exact.

DebWatch 2.1.1.4580

(Bij de update van DebWatch OOK de WordMerge updaten)

In deze nieuwe versie van DebWatch is er veel aandacht besteed om DebWatch stabieler en voorspelbaarder te laten functioneren. Veel van onderstaande punten zijn door onze development afdeling gevonden en opgelost. Voor Debwatch is besloten, hierna nog één versie te gaan leveren. Hierin wordt de mogelijke feedback verwerkt vanuit onze klanten. Mochten er vanuit klanten nieuwe wensen ontstaan, worden deze afgehandeld via het maatwerk proces.

Nieuw/opgelost in deze versie:

 • PBI 14264: BUG R264: Error saving document attachment. Dit is een foutmelding, die is ontstaan door Exact.
 • PBI 13888: BUG: Meerdere foutmeldingen in de Import. Dit is een foutmelding, die is ontstaan door Exact.
 • PBI 14259: BUG: Kan geen handmatige actie aanmaken.
 • PBI 14180: BUG: Als er posten worden verzameld onder een actie en de oudste post wordt in dispuut gezet, wordt de actiedatum niet goed bepaald.
 • PBI 14058: BUG: Acties van post(en) in dispuut worden toch afgeschoten.
 • PBI 13799: BUG: Het kan voorkomen dat er een SQL time out ontstaat op de tabel CSNobDebDossierActions in het DW Proces, daarom is extra index nodig.
 • PBI 14222: Product Suggestie (PS): Op de stap in het traject ook een merge filter kunnen aangeven.
 • PBI 14179: USER GUIDE: Om te voorkomen dat de klant denkt op één dag meerdere aanmaningen te krijgen moet de inrichting worden aangepast.
 • PBI 14271: USER GUIDE: Als de oudste post een credit is, word deze niet gebruikt als oudste post, maar zal de eerst volgende post als oudste post worden beschouwd.
 • PBI 14176: Er moet een reparatie tool komen waarmee de mogelijk aanwezige fouten in DW worden opgelost. Deze hoeft éénmalig te worden gebruikt. Deze reparatie tool is GEEN onderdeel van de uitleverset. Deze tool kan beschikbaar worden gesteld door Pim.
 • PBI 14178: BUG: In sommige gevallen sluiten de openstaande posten in Globe niet aan met DebWatch, bij een zeer complexe afletter methodiek in Exact Globe
 • PBI 14177: BUG: In sommige gevallen worden er in een dossier geen acties aangemaakt.
 • PBI 14301: BUG: Fout bij negatieve post in actie met verzamelde posten.
 • PBI 14268: BUG: De knop ‘Afhandelen + Openen’ werkt niet.
 • PBI 14291: BUG: (bij anti-dateren) bij groeperen acties kan het voorkomen dat een gekoppelde post binnen de verzamelactie nog eens voorkomt in een andere actie buiten de verzamelactie.
 • PBI 14423: BUG: Groepering niet juist.