Nieuwe versie Solution Builder 10.0.4.4597 en Solution Builder Lines 1.3.3.4556

Op 8 april is een update beschikbaar voor de Solution Builder en Solution Builder Lines voor Exact Synergy Enterprise.

Solution Builder Deze update met build 10.0.4.4597 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

Solution Builder Iines: Deze update met build 1.3.3.4556 is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie.

In deze nieuwe release van Solution Builder en Solution Builder Lines is de feedback verwerkt om nog flexibeler te kunnen werken met Solution Builder triggervelden. Deze kunnen nu ook worden gebruikt in de verschillende berekeningen die je in kunt stellen op de Solution Builder velden. Daarnaast kan nog beter worden aangegeven hoe de weergave moet zijn van z’n triggerveld. Kortom er is nog meer flexibiliteit ingebouwd om dit te gaan gebruiken.

LET OP: Het gebruik van deze triggervelden kan ertoe leiden dat het laden van de Solution Builder kaarten langzamer wordt. Dus gebruik het verstandig.

Daarnaast is het in Solution Builder lines nu ook mogelijk om in ‘bewerk modus’ ervoor te zorgen dat de kolommen in de GRID een vaste kolombreedte krijgen. Hierdoor is het niet meer nodig om horizontaal te scrollen om bijvoorbeeld een aanvraagregel in te voeren.

Opgelost in deze versie:

– Het is nu mogelijk om bij een Sublines-inrichting de breedte van het veld in de kolom in te stellen zodat men de totale breedte van het grid in kan regelen en dus niet meer naar rechts hoeft te scrollen bij het invoeren.
– Het is nu ook mogelijk de uitkomst van een SQL-triggerveld te configureren als Datum.
– Het is nu mogelijk om triggervelden afhankelijk te maken van andere triggervelden.
– De volgorde van SQL-triggerveld wordt nu wel goed uitgevoerd zodat triggervelden die van elkaar afhankelijk zijn nu wel juist gevuld worden.
– Het is nu mogelijk om ook referentievelden die in een groepveld zijn opgenomen bij een knop in te stellen.
– Gewone berekeningen werken nu wel weer samen met standaard valutaberekeningen.
– SVG-plaatjes worden weer getoond bij de inrichting van Types en Groepen, ook wordt de bestandsnaam weergegeven.
– BR 28.869.242: Geavanceerd zoeken geeft nu geen foutmelding meer bij het uitvoeren van een Spilanalyse.
– BR 28.871.272: Het is nu ook mogelijk trigger- en tellervelden te kiezen bij het instellen van berekeningen.
– BR 28.875.190: Bij het zoeken naar entiteiten worden geen onterechte filters meer meegenomen van velden die niet op het te zoeken type voorkomen.
– BR 28.870.117: Aparte tekens die als data uit een entiteit moeten worden opgenomen in de url van bijvoorbeeld een knop worden nu wel juist gecodeerd zodat de url niet meer stuk loopt.
– BR 28.872.065: CTRL+Click voor het openen van een SB-link in een nieuw tabblad werkt nu ook in Chrome zonder dat de basispagina vast loopt.
– BR 28.872.078: Bij het verwijderen van een SB-entiteit wordt nu wel goed gecontroleerd of deze aan een verzoek is gekoppeld zodat het verwijderen niet door gaat als het zo is.
– BR 28.861.214: Het laatst geopende tabblad wordt nu wel goed onthouden als er meerdere tabbladrijen op de entiteit staan.
– BR 28.870.506: Bij het snelzoeken naar entiteiten komt er niet meer onterecht de melding dat men geen rechten heeft als er maar 1 entiteit gevonden wordt die meteen wordt geopend.
– BR 28.850.195: De link van een hyperlinkveld werkt weer gewoon zoals het hoort in alle browsers.
– BR 28.850.402: Het is niet meer mogelijk op de ‘Opslaan’-instellingen van een triggerveld aan te passen na deployment.

Specifiek opgelost in Solution Builder Lines in deze versie:

– Bij het draaien van het achtergrondproces ‘SplitPurchaseRequests’ worden nu duidelijkere foutmeldingen gegenereerd, mochten die er zijn.
– In het verzamelscherm van bestellingen wordt er in de laatste kolom nu wel de juiste indicatie gegeven als er lopende aanvragen zijn.
– Bij het opnieuw goedkeuren van een aanvraag na een prijsverhoging worden nu wel de nieuw prijs gehanteerd en valt die dus niet meer terug op de originele prijs.
– BR 28.867.536: Een bestelling gaat nu altijd naar ONHOLD bij een prijsverhoging, ongeacht een andere statuswijziging.

 

Installatieset:

U kunt de set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Downloads.