Solution Builder release 9.4

Vanaf 06 november 2018 is Solution Builder versie 9.4 (build 9.4.0.2982) commercieel beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise. Deze release is een volledige setup en vervangt de huidige commerciële versie. Ook de handleidingen zijn aangepast op de nieuwste wijzigingen. Onderaan dit bericht treft u de wijzigingen die in deze release beschikbaar zijn.U kunt de set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Downloads.

BULK ONDERHOUDEN

 • Het is nu mogelijk om berekeningen uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een bedrag- of nummerveld met een bepaalde waarde verhogen.
 • Voor het Bulk Onderhouden is nu ook een achtergrondproces beschikbaar om performance-issues te voorkomen.

KOPPELOVERZICHTEN

 • Bij het koppelen en ontkoppelen van entiteiten is nu meervoudig selecteren mogelijk.
 • Meervoudig aanmaken van entiteiten in een (koppel)overzicht is beschikbaar.

OVERIGE WIJZIGINGEN

 • Genereer Metadata kan nu met een deployment meegenomen worden.
 • Overzicht-widget per type.
 • In een module van een groep is er onder Invoer een extra link naar het aanmaakscherm met alle types van deze groep.
 • Op de zoekpagina wordt het aantal geselecteerde entiteiten getoond. Ook is het mogelijk om alle entiteiten hier te selecteren of te deselecteren.
 • Er is een extra controle bij het invoeren van een code toegevoegd zodat er geen gereserveerde woorden gekozen kunnen worden.

BUGFIXING

 • Het beveiligen van entiteiten per status met verschillende rollen is weer mogelijk, ongeacht welke functierol er gekoppeld is bij het bewerken van een type.
 • Real-time berekeningen met grote getallen op een entiteit worden goed afgehandeld.
 • Het importeren van de nieuwe eigenschappen van de extra properties-instellingen van types verloopt zonder foutmeldingen.
 • Op een zoekpagina worden de lijstwaardes getoond die afhankelijk zijn van de waarde van een bovenliggende gekoppelde lijst.
 • Zichtbaarafhankelijkheid op basis van Ja/Nee-velden werkt weer correct.
 • Het gebruik van een referentie-veld van het type BTW-codes levert geen foutmelding op.
 • Bij het kopiëren van entiteit A naar B via een knop waarbij het memoveld overgenomen wordt, wordt de inhoud van dat veld nu correct opgeslagen.
 • Bij het bewerken van artikelen in Solution Builder Lines in combinatie met de SB prijslijst-functionaliteit worden de artikelen en omschrijvingen weer getoond.

 Let op: Bij het gebruik van Solution Builder versie 9.4.0.2982 en Solution Builder Lines is de versie 1.2.0.2987 hiervan vereist.