Trigger and Validation Manager

Automatiseer uw bedrijfsprocessen

Trigger and Validation Manager

Categorie:

Dagelijks leggen u en uw collega’s ontzettend veel data vast. Door deze grote hoeveelheid kan het lastig zijn om uw aandacht te houden op de zaken die echt relevant zijn voor dat moment.

Zo wilt u snel kunnen zien welke belangrijke contracten er binnen nu en 3 maanden verlopen. Of wilt u weten welke medewerkers wanneer uit dienst gaan en welke zaken zij dan moeten inleveren.

Ook wilt u niet meer invoeren dan nodig is. Als u iedere keer 5 handelingen moet doen als er een nieuwe medewerker in dienst komt, waarom zou dat dan niet met 2 handelingen kunnen?

Hiervoor is TVM ontwikkeld. TVM helpt u in uw dagelijks werk door ervoor te zorgen dat u geen overbodige handelingen meer doet en tegelijkertijd automatisch op de hoogte wordt gehouden van zaken die uw aandacht vragen.

Zo krijgt u bijvoorbeeld automatisch een bericht wanneer die belangrijke contracten verlopen en krijgen zowel medewerker, leidinggevende en HR een overzicht met alle in te leveren middelen als de medewerker uit dienst gaat.

Maar ook als er weer een nieuwe Sales in dienst komt. U maakt éénmalig een indiensttreding aan, en de aanvragen voor lease-auto, pasjes en telefoon en dergelijke worden automatisch aangepast.

Door de inzet van TVM bespaart u niet alleen tijd door het voorkomen van dubbele handelingen, maar levert het u ook geld op door tijdige signaleringen.

Automatiseer processtappen in Exact Synergy

 • Gebruik de processtappen in uw Synergy omgeving en verrijk deze met de functionaliteit van Trigger and Validation Manager. Processen per mail of op papier zijn nu verleden tijd!
 • Leg alle gegevens vast in Synergy, zorg voor de invulling van de juiste gegevens en Trigger and Validation Manager gaat met deze gegevens voor u aan de slag.
 • Met de Trigger and Validation Manager legt u in een trigger (gebeurtenis) vast wanneer (criteria) er binnen Synergy iets plaatsvindt en wat (stappen) u vervolgens wilt laten uitvoeren.
 • De Trigger and Validation Manager is eigenlijk uw robot die alles voor u uitvoert. Zo’n beetje alles wat begint met de zin van uw gebruikers: ‘Ik zou graag automatisch X willen laten uitvoeren als ik Y heb opgeslagen’.

Als u dit hoort, dan heeft u Trigger and Validation Manager nodig!

Trigger and Validation Manager bewaakt continu voor u de juistheid en volledigheid van de gegevens in een processtap in Synergy. Zo controleert Trigger and Validation Manager of alle velden door een medewerker correct zijn ingevoerd. Uw medewerker dient de gegevens goed in te voeren om door te kunnen gaan naar de volgende processtap. U bepaalt zelf welke gegevens belangrijk zijn en wie er dient te valideren.

Pas Business Rules toe in al uw processen met TVM:

 • Toepassen van Business Rules in alle processen van Synergy Enterprise: aanmaken en afhandelen van werkstroom, invoer en bewerken van relaties, medewerkers, projecten, Solution Builder Entiteiten enzovoorts
 • Met de Trigger and Validation Manager bepaalt u zelf wanneer de controle wordt uitgevoerd
 • U kunt elke entiteit binnen Exact Synergy Enterprise controleren. Op het moment dat een zelf te definiëren ‘gebeurtenis’ (de trigger) zich voor doet, wordt de actie uitgevoerd

Voordelen

Automatiseer bedrijfsprocessen in Exact Synergy.
No Garbage in.
Maak of kies zelf uw inrichting.
Altijd actueel.

Alle informatie geborgd in Exact Synergy.
Transparantie in uw processen
Geen aparte applicatie, maar de inrichting zit in Synergy.

Laat Synergy je informeren

Trigger and Validation Manager geeft u een melding wanneer een proces uw aandacht nodig heeft. Deze melding wordt gegenereerd in bijvoorbeeld uw werkstroom. U kunt snel actie ondernemen en dat zorgt voor een snelle doorloop van het proces.

Vanuit Synergy Communiceren

Automatisch communiceren kan op verschillende manieren binnen TVM. Zo kunt u e-mails verzenden naar uw medewerker en/ of relaties. U kunt dit toepassen door bijvoorbeeld een gebeurtenis te maken waarbij, als de klant een vraag heeft ingediend bij u, dat u automatisch een bevestiging stuurt dat de vraag is ontvangen en is verwerkt in uw systeem.

U kunt dit proces gebruiken als u bijvoorbeeld op basis van een offerte die u heeft vastgelegd in de Eddon oplossing Quote 2 Cash, wilt mailen naar uw klant. U maakt eerst een mail bericht en als bijlage voegt u het offertevoorstel toe. Als u de WordMerge Add-on aanschaft (per user model) dan bent u tevens in staat om vanuit de relatie, verzoek, project en artikel te kunnen mergen. Daarnaast is het ook mogelijk om brieven te genereren op basis van een zoekresultaat in Synergy. Bijvoorbeeld alle klanten in de sector ‘ICT’.

Realtime Rapportages

Met Trigger and Validation Manager kan je realtime (MRS) rapportages genereren en delen. Denk hierbij aan een rapportage voor openstaande posten of de status van urenverantwoording in geval van een project.

Realtime Connectivity

Tegenwoordig worden steeds meer losse systemen aan elkaar verbonden. Ook hier kan uw TVM bouwsteen helpen met de toevoeging van de flexibele webservice van Eddon. Wilt u op basis van een gebeurtenis dat er in een extern systeem ook iets gebeurt dan is dat mogelijk. Een voorbeeld: zo bent u in staat om een ziekmelding in Synergy ook aan te bieden aan uw Arbodienst. Als uw arbodienst dan een casenummer terugstuurt, kunt u deze ook direct verwerken. Kortom: de koppeling werkt twee kanten op.

LET OP: de uitwisseling zal altijd via het SOAP protocol moeten verlopen. Daarnaast zal de inrichting van de Flexibele webservice uitgevoerd moeten worden door een Eddon consultant.

Kortom wil uw klant koppelen met externe systemen, zeg dan geen ‘Nee’, maar neem contact op met Eddon.

Disclaimer

 • Alleen in combinatie met licentierol: CRM en Professional.
 • Trigger en datamanipulatie verloopt gevalideerd via de Exact repository (dus geen SQL-database triggers die formeel niet worden ondersteund door Exact).
 • Realtime interactie in de vorm van een directe melding aan gebruiker op moment van invoer of wijzigen van data in plaats van melding achteraf.
 • Specifieke melding aan gebruiker kan zelf gedefinieerd worden in plaats van een algemene generieke melding.
 • Er wordt geen ondersteuning verleend als TVM wordt ingezet op het Exact product Service Management Solution (SMS).

Extra informatie

Categorie

Bouwstenen