Trigger and Validation Manager Globe Connector

Extra functionaliteiten naast Exact Synergy voor Exact Globe

Trigger and Validation Manager Globe Connector

Categorie:

Werkt u naast Exact Synergy ook met Exact Globe? Dan biedt de Trigger and Validation Manager Globe Connector u extra functionaliteiten.

Zoals u weet bestaat Synergy en Globe uit ieder een eigen database. Beide systemen hebben hun eigen voordelen. Er is één nadeel ‘hoe integreer je nu een proces, waarbij beide systemen noodzakelijk zijn’

Financiële gegevens zitten niet langer opgesloten in Globe, maar kunnen onderdeel worden vanuit uw proces in Synergy

U kunt data ophalen vanuit Globe om het in Synergy te gebruiken

Omschrijving

Aan de hand van twee voorbeelden wordt deze integratie duidelijk gemaakt:

Offerte Proces

 • Uw gebruikers voeren hun offerte in in Synergy via bijvoorbeeld de Quote2Cash module van Eddon.
 • In dit proces kan het noodzakelijk zijn dat er financiële gegevens uit Globe nodig zijn, die gebruikt moeten worden in Synergy. Door een TVM gebeurtenis te maken, kunt u deze gegevens uit Globe halen en deze in de offerte verwerken.
 • De offerte wordt vervolgens goedgekeurd. Door een TVM gebeurtenis wordt bijvoorbeeld een project aangemaakt in Globe en wordt er een verkooporder aangemaakt in Exact Globe.
 • Na het tekenen van de offerte wordt u echter gebeld door uw klant, en de klant geeft aan toch nog wat extra opties te willen. Het is nu met TVM Globe Connector mogelijk om de wijzigingen die u doorvoert in de offerte in Synergy opnieuw door te sturen naar Exact Globe. Kortom we passen uw offerte aan.
 • De orderadministratie / magazijn medewerkers gaan de goederen leveren. In Exact Globe is dit een statuswijziging. Door een TVM gebeurtenis wordt de status van de offerte teruggeschreven in de offerte.

Factuurproces

 • Uw gebruikers registreren een contract (bijvoorbeeld met de contract add-on).
 • Dit contract wordt op enig moment gefactureerd in Synergy. Door een TVM gebeurtenis worden de factuurregels aangemaakt.
 • Later blijkt dat er een foutje in het contract zit, er is namelijk geen korting gegeven in het contract. Door een TVM gebeurtenis kunt u de reeds bestaande factuur(regels) aanpassen in Exact Globe.

Uw voordeel: dat u steeds minder medewerkers toegang hoeft te geven in Exact Globe. Hiermee bespaart u dus licentiekosten.

Het uitgangspunt van Eddon is dat eigenlijk alleen uw logistieke medewerkers en financiële medewerkers in Globe werken. Alle andere medewerkers werken in Synergy.

Zien hoe het werkt?

Disclaimer

 • Alleen in combinatie met licentierol: CRM en Professional.
 • Trigger en datamanipulatie verloopt gevalideerd via de Exact repository (dus geen SQL-database triggers die formeel niet worden ondersteund door Exact).
 • Realtime interactie in de vorm van een directe melding aan gebruiker op moment van invoer of wijzigen van data in plaats van melding achteraf.
 • Specifieke melding aan gebruiker kan zelf gedefinieerd worden in plaats van een algemene generieke melding.
 • De TVM Globe Connector maakt gebruik van de entity service van Exact Globe. De TVM Globe Connector biedt slechts de gegevens aan, aan de Entity Service. Het is de Entity Service die de gegevens uiteindelijk verwerkt in Exact Globe.

Extra informatie

Categorie

Bouwstenen