Flexibele Webservices

Wissel succesvol berichten uit in Exact Synergy

Flexibele Webservices

Integratie tussen Exact Synergy en andere applicaties kan een slimme keuze zijn om dubbele invoer te voorkomen en tegelijk de applicatie te verrijken met informatie uit het andere systeem. Om dit op een snelle en veilige manier te kunnen doen is de ‘Flexibele Webservice’ ontwikkeld.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces rondom ziekte. U gebruikt Exact Synergy voor HRM, maar daarnaast is ook een systeem van de Arbodienst in gebruik. Als een medewerker zich ziek meldt zal, nadat de ziekmelding is vastgelegd in Exact Synergy, deze nog een keer handmatig moeten worden overgezet in het systeem van de Arbodienst. Tevens zal u alle verdere communicatie rondom deze ziekmelding op twee plaatsen in de gaten moeten houden omdat er geen informatie uitgewisseld wordt. Met de Flexibele Webservice is dat verleden tijd!

Gebruikte techniek

De Flexibele Webservice is een uitbreiding op de mogelijkheden die de Trigger & Validation Manager (TVM) biedt. Als er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, kan nu meteen een Webservice worden aangeroepen die data ophaalt of wegschrijft.

  • U kunt iedere WSDL (XML taal om Webservices te beschrijven) gebruiken
  • Een uitgaand bericht uit Exact Synergy kan door middel van een query of parameters worden gemapt aan een SOAP bericht en worden verstuurd naar een andere applicatie
  • Een inkomend bericht kan met behulp van de Trigger & Validation Manager worden verwerkt in Exact Synergy.

Disclaimer

 • Kennis van WSDL, SOAP, XML, SQL is noodzakelijk
 • Dienstverlening vanuit Axians is altijd noodzakelijk (er moet een Assembly worden gemaakt)
 • Berichten op basis van SOAP
 • Als er sprake is van REST zijn diensten van Axians noodzakelijk
 • Als er sprake is van REST is de Flexibele Webservice Bus noodzakelijk en zijn diensten van Axians noodzakelijk

Extra informatie

Categorie

Bouwstenen