DebWatch

Snel, eenvoudig en geautomatiseerd credit management

DebWatch

Categorie:

Als u er alles aan wilt doen om ervoor te zorgen dat uw klanten op tijd de volledige rekening betalen, dan heeft u altijd actueel inzicht in het betaalgedrag van uw klanten nodig. Met DebWatch heeft u alles in handen om zicht en controle te houden op openstaande betalingen zonder veel tijd kwijt te zijn met uitzoekwerk. Dat zorgt ervoor dat u in de lead bent om openstaande posten snel betaald te krijgen en op tijd actie te ondernemen als betaling uitblijft. Een belangrijke voorwaarde voor een goede cashflow. Met DebWatch heeft u volledige grip op betalingen, zonder hier veel tijd aan te besteden. En een managementrapportage is altijd actueel beschikbaar!

Herkent u zich in deze situaties?

  • Door langlopende en frequente openstaande posten staat uw cashflow onder druk
  • De verwerking en verzending van rekening- en factuuroverzichten kost veel tijd
  • Debiteurenbeheer vindt ad hoc plaats
  • Het opzoeken en afhandelen van achterstallige betalingen kost veel tijd
  • Managementinformatie vergaren is tijdrovend

Hoe werkt het?

DebWatch vereenvoudigt u creditmanagementproces aanzienlijk en zorgt ervoor dat u altijd zicht hebt op betalingsverplichtingen en openstaande facturen van klanten. Omdat u vanuit één punt inzicht heeft in verplichtingen, betalingen, openstaande posten en inmiddels ondernomen acties in tijd, weet u precies wat er speelt bij klanten en welke financiële afspraken er zijn gemaakt. Dit zorgt ervoor dat u automatisch aanmaningen kunt verzenden en vervolgens op tijd gepaste maatregelen kunt nemen om de klant te herinneren aan betalingsachterstanden. Ook zorgt DebWatch voor dossieropbouw voor eventueel latere incasso.

Voordelen

Volledig inzicht voor management, sales, logistiek, delivery en finance in betaalafspraken, betaalgedrag en achterstanden;
Het automatisch uitzetten van acties naar klanten en afdelingen;
Overzicht over genomen acties, statussen en afspraken met klanten;
Geautomatiseerde verwerking en verzending van facturen;

Automatische verzending van aanmaningen en dossieropbouw voor incasso;
Real time managementrapportages m.b.t. cashflow;
Eén centraal punt waarin creditmanagement samenkomt;
Een actief debiteurenbeheer zonder onnodig tijd te investeren in het opzoeken en afhandelen van achterstallige betalingen.

DebWatch in de praktijk:

In DebWatch worden klantafspraken en betalingscondities vastgelegd. Vervolgens worden automatisch facturen, rekeningoverzichten en betalingsherinneringen opgesteld op basis van deze afspraken en condities. Klanten en medewerkers worden automatisch geïnformeerd over openstaande posten, hierover gemaakte afspraken en gewenste opvolging. Hierdoor weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt en is er continu zicht op de status van betalingen.

DebWatch voorziet in een klant specifieke aanpak, waardoor per klant bepaald kan worden hoe er gemanaged en gecommuniceerd wordt met betrekking tot openstaande posten. Aanmaningen, rekeningoverzichten, kopiefacturen en gerelateerde documenten worden op basis van deze klant specifieke aanpak automatisch verstuurd. Openstaande betalingen worden verzameld in één klantdossier. Hoe dit dossier ontstaat is zelf te configureren. Dit dossier is eenvoudig over te dragen aan deurwaarders of advocaten als dit nodig is.

Vanuit DebWatch heeft iedereen op ieder gewenst moment actueel inzicht in betalingen en cashflow, zonder onnodig tijd te besteden aan het opzoeken van betalingen en het nalopen van alle klantafspraken. Het gevolg hiervan is dat betalingen sneller en efficiënter worden geïnitieerd, verwerkt en gecontroleerd, zodat openstaande betalingen sneller, accurater en klantgerichter worden opgevolgd.

Disclaimer

  • Alleen in combinatie met licentierol: CRM en professional.
  • Deze oplossing is een geïntegreerde Exact Synergy template op basis van de functionaliteit zoals beschreven is in gebruikershandleiding.
  • Aanpassingen op deze template zijn mogelijk op basis van meerwerk.

Extra informatie

Categorie

Procesoplossingen