Privacy Statement

Eddon Software, onderdeel van VCD Business Solutions B.V. en handelsmerk Axians, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eddon Software verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze website, oplossingen & diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Organisatienaam;
  • Adresgegevens van de organisatie;
  • Zakelijk telefoon- en mobielnummer;
  • (Zakelijk) e-mailadres;
  • IP-adres;
  • Locatie;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een formulier in te vullen op onze website, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen vanuit Eddon Software niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Waarom Eddon Software gegevens nodig heeft

Eddon Software verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Eddon Software persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eddon Software bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Delen met derde partijen

Eddon Software verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt te allen tijde uw gegevens laten verwijderen door contact met ons op te nemen via e-mail.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Eddon Software worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eddon Software gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Eddon Software gebruikt cookies om de functionaliteiten van https://eddon.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, zoals naam of e-mailadres.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eddon Software. Tevens behoudt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door de genoemde organisatie, te sturen.

Verwijdering van zakelijke contactgegevens is niet mogelijk indien wij deze nodig hebben om een overeenkomst tussen Eddon Software en uw organisatie uit te kunnen voeren. Veelal verwerken wij deze gegevens zonder toestemming o.b.v. uitvoering overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eddon.nl. Dit verzoek zullen wij zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eddon Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eddon.nl.

Disclaimer

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eddon Software.