Nieuwe versie Solution Builder en Solution Builder Lines

Op 15 juni zijn er nieuwe versies beschikbaar voor de Solution Builder en Solution Builder lines. Het betreft volledige setups en vervangen de huidige commerciële versies.
Deze versies bevatten bugfixen.

Tevens zijn ze vrijgegeven voor Synergy 500 en Globe 423 en nog NIET voor Globe+ (500)

LET OP:
SB en SBL zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dus als je SB 10.05.yy hebt en je hebt ook SBL dan MOET je ook SBL 10.05.xx installeren.
De hoofd en subversie moet dus altijd gelijk zijn, in dit voorbeeld 10.05. De twee getallen die erna staan zijn niet relevant tenzij anders aangegeven.
Dit geldt OOK voor ITSM en ITSM Verbruik!

BB1709_SolutionBuilder_SE_10.05.00

Opgelost in deze versie:

 • BR 29.132.664: Referentieveld classificaties; het weergeven van dubbele records is inmiddels verholpen.
 • BR 29.133.660: GroupCode kolom ontbreekt in CsNob1799 views. Dit is een performance verbetering.
  Let op : Pas na een wijziging en deployment wordt dit doorgevoerd in de betreffende view.
 • BR 29.127.206: extra statussen toevoegen aan een referentieveld. Wijzigingen aan toegevoegde statussen van een selectie worden nu wel opgeslagen.
 • BR 29.035.688: bijlagen toevoegen aan een SB entiteit en meteen opslaan gaat nu goed.
 • BR 29.026.586: De Leverancier (via portal login) kan nu alle medewerkers selecteren.
 • BR 29.036.914, BR 29.062.632, BR 29.120.711: Issue met geadvanceerd zoeken op datumveld i.c.m. tijdveld is verholpen.
 • BR 29.079.061: Zoekopdrachten SB lijsten met sublijsten verholpen.
 • BR 29.026.947: Foutmelding bij het uitvoeren van een spilanalyse opgelost.
 • BR 29.111.061: Foutieve weergave aantal bij ‘Aantallen widget’ hersteld.
 • BR 29.141.842: in redirect (Custom selector) de sql uitbreiden met parameter en waarde hiervan ophalen van de kaart

BB1734_Solution_Builder_Lines_10.05.00

Installeer eerst Solution Builder 10.05.00

Verbeteringen in de prijslijst functionaliteit:

 • Bij het verwijderen van een offerteregels worden de bedragen in de offertekop nu real time herberekend.
 • Bij het handmatig wisselen van een prijslijst is er geen verschil meer in keuze in de Synergy prijslijst browser t.o.v. die in Globe.
 • Bij het handmatig wisselen van een prijslijst (in Q2C) wordt de juiste berekening uitgevoerd.

Let op: Het is verplicht voor een juiste werking van de prijslijst functionaliteit dat de eenheid/unitcode op de lines entiteit wordt getoond. Bij het aanmaken van een nieuwe regel of het wijzigen van een artikel op een bestaande regel wordt de prijslijst functionaliteit aangeroepen zonder dat hij weet heeft van een prijslijstcode. Globe geeft dan de eerst gevonden prijslijst die actief is terug. Als dan iets anders dan een artikel wordt gewijzigd dat tot gevolg heeft dat de prijslijstfunctionaliteit afgaat wordt de eenheid/unitcode en de prijslijstcode mee doorgegeven aan Globe, Globe haalt dan de prijslijst op die daaraan voldoet.

 

Voer altijd eerst de update uit van het Add-on Maatwerkmenu dan Synergy opstarten en daarna pas de overige bouwstenen 1 voor 1.

 

Installatieset:

U kunt de set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Downloads.