ITSM Add-on en ITSM Verbruiksmodule release versies 10.1 en 2.0

Vanaf 8 april 2019 is ITSM versie 10.1 (build 10.1.0.3494) commercieel beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise. Volgens de Scrum methodiek voegen we met regelmaat nieuwe features toe aan ITSM. Op deze wijze ontstaat er een ‘constante stroom’ van nieuwe functionaliteit en bugfixes. Onderaan dit bericht treft u de wijzigingen die in deze release beschikbaar zijn. Onderstaande wijzigingen worden momenteel verwerkt in een nieuwe versie van de Xtended ITSM procesoplossing. Wanneer u reeds beschikt over een ingerichte ITSM omgeving, kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw Eddon-partner.

In de handleiding is de nieuwe functionaliteit beschreven. U kunt de nieuwe handleiding en de ITSM-set downloaden via downloadoverzicht op de pagina Download en versies. Voor de installatieset van de ITSM Verbruiksmodule kunt u contact opnemen met uw Eddon-partner.

ITSM versie 10.1 is geschikt voor Synergy Enterprise batch 257 tot en met 262.

ITSM 10.1: U kunt nu verder terug crediteren dan de laatste prolongatiedatum

In ITSM 10.1 worden de factuur- en journaliseringsverzoeken verrijkt met de actuele informatie van het contract op het moment van factureren of journaliseren. Contractbedragen, indexwaarden en diverse data worden opgeslagen in het verzoek, waardoor de exacte situatie van het moment van crediteren kan worden teruggezet. Zo kunt u contracten, waarvan de prijzen in de loop van de tijd verhoogd zijn door indexatie, nu crediteren tot elk gewenst moment. Dit geldt alleen voor verzoeken die aangemaakt zijn met ITSM 10.1 of hoger en die de verrijkte informatie bevatten.
In het scherm ‘Aanmaken credit facturen’ krijgt u, wanneer u de optie ‘Crediteren voor prolongatieperiode’ de verrijkte verzoeken te zien.

ITSM 10.1: Ticket functionaliteit toegevoegd

Bij het registreren van een melding werd in het verleden direct een keuze gemaakt voor het type melding: incident, wijziging of een probleem. In ITSM 10.1 is nu de optie ‘Ticket’ bijgekomen. Er wordt een ticket geregistreerd door de eerste lijns medewerker. Bij het beoordelen van het ticket kan vervolgens bepaald worden wat voor soort melding het betreft. Wanneer gewenst kan de starttijd van het ticket meegenomen worden naar het incident of de wijziging, die vervolgens vanuit het ticket wordt aangemaakt. Zo blijven de afspraken die u met uw klant heeft vastgelegd in de Service Level Agreements gewaarborgd.
U kunt de ticketfunctionaliteit ook gebruiken vanuit de ITSM Mailbox. U kunt vanaf deze versie zelf kiezen welke knoppen u boven uw mailbox toont. Zo kunt u ervoor kiezen om alleen de knop ‘Ticket’ te tonen bij de intake van de meldingen.

ITSM 10.1: Uitbreiding op de ‘Start en stop functionaliteit’

Wanneer een medewerker op de knop ‘Start werkzaamheden’ klikt op een servicedesk entiteit, verschijnt er rechtsboven in beeld een klokje. Wanneer u met de muiscursor boven dit knopje zweeft, ziet u direct wanneer de werkzaamheden gestart zijn. Door het klikken op het klokje stopt u direct de werkzaamheden en wordt, indien zo ingesteld, het ‘Time Spent on Call’-verzoek getoond.

ITSM 10.1: Prioriteitenmatrix filteren op entiteittype

Wanneer u de prioriteitenmatrix opent, ziet u een grote tabel met allerlei prioriteiten, waarvan vele niet gebruikt kunnen worden. Alleen de stukken waarbij in de rij en de kolom hetzelfde entiteittype staat, is van belang. Er is nu een filtermogelijkheid op entiteittype toegevoegd, zodat u ook alleen de combinaties ziet die voor dat entiteittype gelden. Let op: deze filtering wordt niet opgeslagen, maar is alleen te gebruiken voor het bekijken en inrichten van de prioriteitenmatrix.

ITSM 10.1: Deelindexatie inrichten

In Nederland worden, wanneer u de tarieven aanpast middels indexering, de prijzen in zijn geheel geïndexeerd. In andere landen, zoals bijvoorbeeld in België, mag er slechts een bepaald percentage van de prijs geïndexeerd worden en blijft een vast percentage van het oorspronkelijke bedrag altijd gelijk. Om dit te faciliteren is er een mogelijkheid voor deelindexering toegevoegd aan de ITSM Add-on. Er zijn vier instellingen toegevoegd aan ITSM om dit te realiseren. Daarnaast dienen er op de contractregel een aantal nieuwe velden te worden toegevoegd. Wanneer u hier geen gebruik zult maken van deelindexering, laat u de instellingen leeg en de nieuwe velden achterwege. Deze functionaliteit zal niet aan de Xtended ITSM procesoplossing toegevoegd worden. Voor het inrichten van deze functionaliteit kunt u contact opnemen met uw Eddon-partner.

ITSM 10.1: Bugfixing

  • In de instellingspagina’s van de ITSM Add-on gaf de browser om een status te kunnen selecteren een foutmelding.
  • Speciale tekens in het mailonderwerp, zoals bijvoorbeeld een ‘|’ worden in de aangemaakte Synergy-documenten vervangen door een ‘-‘.
  • Bij het aanmaken van de Synergydocumenten vanuit een email wordt de bestandsextensie nu correct opgeslagen. Het ontbreken van de extensie kon in Synergy 261 en hoger een foutmelding geven op het zoekscherm voor documenten, bij  gebruik van de display optie ‘Uitgeklapt’.

ITSM Verbruiksmodule 2.0: Verbruik registreren en factureren in plaats van tellerstanden 

In versie 2.0 van de ITSM Verbruiksmodule is het nu mogelijk om ‘Verbruik’ te registreren en te factureren. Het verschil is dat bij een tellerstand de tellers niet gereset worden, zoals bijvoorbeeld de kilometerteller van de huurauto; die loopt altijd door. Bij Verbruik begint men bij elke start van een nieuwe periode weer op 0. Uw klant krijgt bijvoorbeeld aan het begin van elke maand 5000 Mb internetdata.

ITSM Verbruiksmodule 2.0: Meenemen restant verbruik naar een volgende periode

Tegelijk met het toevoegen van verbruik, is ook een optie toegevoegd om restanten van het verbruik een bepaald aantal periodes mee te kunnen nemen. U kiest op het budget een waarde voor het aantal periodes dat het budget geldig blijft. Via een restantenverzoek wordt dit vastgelegd.

ITSM Verbruiksmodule 2.0: Export- en importfunctionaliteit toegevoegd

Vanaf versie 2.0 is het mogelijk om uw tellerstanden inrichting te exporteren en in een doelomgeving weer te importeren, op dezelfde wijze als dat in alle bouwstenen mogelijk is.