ITSM Add-on Versie 9 beschikbaar

Vanaf 6 maart 2018 is ITSM Add-on versie 9 (build 9.0.0.1915) commercieel beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise. Belangrijke wijzigingen in deze nieuwe versie zijn de mogelijkheid om verbruikt materiaal te factureren en dat het is mogelijk om groepering van ‘Bestede tijd’-verzoeken aan te geven. Ook zijn er nu meer instellingen mogelijk voor verwerkingsnummers en zijn er diverse bugfixes doorgevoerd.

ITSM Add-on versie 9 is geschikt voor Synergy Enterprise vanaf batch 257 tot en met 260. Let wel op dat u minimaal Service Pack 2 gebruikt wanneer u werkt met Synergy batch 260.

ALGEMEEN

 • Naast het werken met eenvoudige verwerkingsnummer, een oplopend nummer per divisie, heeft u met de geavanceerde verwerkingsnummers meer mogelijkheden om de verwerkingsnummers te bepalen.

FACTURATIE

 • De pro rata berekening kan worden uitgeschakeld, wanneer u wilt dat alleen gehele bedragen gefactureerd mogen worden.
 • Met de instelling “Factuur genereren” kunt u bepalen wie of wat beslist of een Bestede tijd-verzoek wordt gefactureerd of niet wordt gefactureerd.
 • Door middel van een Ja/Nee-veld op de kaart kunt aangeven of Bestede tijd-verzoeken samen gegroepeerd gefactureerd mogen worden of apart afgehandeld dienen te worden.
 • Het is mogelijk om verbruikt materiaal te factureren

BUGFIXES

 • De factuurquery is aangepast om dubbele records te voorkomen.
 • Aanpassingen op de pagina voor contractbeëindiging.
 • Browsers voor “Facturatiestatussen” en “Statussen actief voor service” werken weer correct.
 • Duidelijkere foutmelding wanneer de instelling “Lijst Impact” leeg is.
 • Een nieuw incident wordt meteen gekoppeld aan de mail wanneer je het ‘Bestede tijd’-verzoek wegklikt in plaats van bewaart.
 • Lay-out van het facturatiescherm is verbeterd.
 • Verkeerde foutmelding in de foutenlog bij proces InvoiceToBackOffice is aangepast.
 • ‘Resultaten’-knop is nu beschikbaar na facturatie wanneer er naar deze knop verwezen wordt.
 • Op meerdere plaatsen zijn termen aangepast en gecorrigeerd.
 • Wisselen van plaats van escalatieniveaus gaat weer zonder foutmeldingen.
 • Niet actieve Solution Builder velden zijn niet meer te kiezen bij de ITSM (veld)instellingen.
 • De boekdatum in het journaalpostverzoek wordt alleen gevuld als deze wordt meegegeven in het journaalscherm.
 • Positie van de ‘Sluiten’-knop op de pagina voor ‘Bestede tijd’ is aangepast naar de Lay-out van Synergy 257 en hoger.