Bericht met betrekking tot het inrichten van een mailbox met meerdere e-mailadressen in het Maatwerkmenu Add-on 6.3.1.5856

 

LET OP:

Het is niet mogelijk om dubbele e-mailadressen vast te leggen PER mailbox. Op het moment is het zo dat er gecontroleerd wordt of er per mailbox dubbele e-mailadressen worden vastgelegd en dit gebeurt nu over de sectie E-mailadressen. Deze controle zal nu worden uitgebreid dat deze in de mailbox ook over de sectie Algemeen wordt uitgevoerd.

 

Hieronder een voorbeeld van een werkende configuratie bij gebruik in een TVM taak.

E-mailadres Standaard: e-mailadres A
E-mailadres onder sectie E-mailadressen in de mailbox: e-mailadres B
E-mailadres in de TVM e-mail stap: e-mailadres B

 

Indien hetzelfde mailadres is gebruikt zoals in onderstaand voorbeeld, dan wordt op dit moment de melding “Geen bestaand of actief mailadres in mailbox…..” getoond bij het uitvoeren van de TVM taak met e-mail stap:

E-mailadres Standaard: e-mailadres A
E-mailadres onder sectie E-mailadressen in de mailbox: e-mailadres A
E-mailadres in de TVM e-mail stap: e-mailadres A

 

De controle zal nu worden uitgebreid dat als er een dubbel mailadres wordt gebruikt, de foutmelding “Bestaat reeds: E-mailadres” bij het uitvoeren van de TVM taak zal worden getoond. Deze melding is een bestaande melding die nu ook al getoond wordt, indien een dubbel e-mailadres wordt ingevuld onder sectie E-mailadressen.