Beperking SQL – Bouwsteen Trigger & Validation Manager

TVM kan bij het genereren van een connection framework tabel niet meer dan 1024 kolommen aan. Dit vanwege SQL beperkingen.

De oplossing is om zelf een eigen _conn_tb_Request tabel te maken (vinkje ‘Allle  velden’ en ‘Automatisch’ uitzetten) in plaats van dat TVM dat voor je doet. Meer hierover lees je in de installation guide van TVM.